ANASAYFA FİRMA PROFİLİ ÜRÜNLERİMİZ İNSAN KAYNAKLARI    İRTİBAT DÖKÜM BİLGİSİ

 

  KURU KUM KALIPLAR

   

Kuru kum kalıplar, yaş kum kalıplara benzer şekilde hazırlanır ve 15-350˚C arasındaki sıcaklıklarda kurutulurlar. Bağlayıcı görevi yapan kilin tüm suyunu kaybetmemesi için 400˚C sıcaklığın üzerine çıkılmamalıdır. Zira tüm suyun kaybolması kumların mukavemeti üzerinde yıkıcı bir etki yapar. 

Kurutma öncesinde metalin döküleceği kalıp boşluğunun yüzeylerine uygun bir karışım sürülerek veya püskürtülerek bu bölgede daha yüksek sertlik ve refrakterlik elde edilebilir.  

Kurutmada kaybedilen zaman başlıca dezavantajı teşkil eder. Kalıp boşluğu yüzeyinin 2-2,5 cm. Derinliğine kadar kurutulması ile hazırlanan “kabuğu kurutulmuş” kalıplar, kuru kum kalıp yönteminin bir başka türü olmaktadır.  

Kuru kum kalıplarda serbest nem buharı olmadığından kalıp havalandırması problemi çok azalmaktadır. Daha düşük geçirgenlikli kumların kullanılabilmesi, bu yöntemle daha iyi döküm yüzeyi elde etmek imkanı sağlar. Yaş kum kalıp yöntemine nazaran, nem kontrolü daha az kritiktir. Ayrıca kalıbın dökümünden önce bir müddet beklemesi, yaş kum kalıplarda olduğu gibi kuruma ve yüzeyin gevrekleşmesi gibi sorunlara yol açmaz.

 

 

Şekil  SEQ Şekil \* ARABIC 1 Kurutma sıcaklığının nem dağılımına etkisi

  Yüzey kurutmada, ısıtma esnasında buharlaşan nem, kum içinde her yöne yayınabileceğinden, kurutma kendi kendine havada değil fakat bir ısı kaynağı ile yapıldığında, sıcaklık artışına paralel olarak önemli oranda bölgesel nem konsantrasyonu meydana gelebilir. Bunun nedeni, ısıtılan yüzeyden uzak, soğuk bölgedeki kondensasyon olayıdır. Bu davranış şekildeki (bkz. Şekil 1) eğride açıkça görülebilir.

  Oda sıcaklığında nem yalnız kurutulan yüzeyden dışarı çıkar, oysa daha yüksek sıcaklıklarda nemin hareketi ker iki yönde olmakta ve kondensasyon bölgeleri meydana gelmektedir. Bu bölgelerde nem oranının, orjinal değerinin %60 üzerinde bir değere ulaşabildiği gösterilmiştir. Dalayısı ile bu tür kısmen kurutulmuş kalıplarda, vakit kaybetmeden döküme geçmek gereklidir. 

  Yüzey kurutma işlemi hamlaçlar, ısıtıcı lambalar veya elektrikli ısıtıcı elemanlarla yapılabilir. Havadan tekrar nem kapmak ki, bu yalnız havadan değil, kurutulmamış kısımlardan gelen nem’i de içerir, kurutma işleminden sonraki ilk 24 saat içinde yaklaşık olarak %0,5-0,8 oranlarında nem olacak şekilde meydana gelir. Nemdeki bu yükseliş mukavemette bir azalmaya neden olmakla beraber çok kısa süreli bir ısıtmayla giderilebilir. 

  Özetlemek gerekirse:  

Kalıplama yöntemi

Parça ağırlığı

(kg)

En az cidar kalınlığı   (mm)

Yüzey pürüzlülüğü

(μm)

Boyu hassasiyeti

(mm/m)

Çekme dayanımı (mpa)

Üretim hızı (parça/saat)

Gözeneklilik

Hurda miktarı

Kuru kum

>0,1

3,4

6,25

30-60

130

1-300

5

5

  1-Bir alüminyum alaşımı için                                                   2-1,5 kg ağırlığında orta karmaşıklıkta bir parça için

  3-1:en az  5:en çok

Tablo  SEQ Tablo \* ARABIC 1 Kuru kum kalıplama yönteminin bir takım özellikleri

  Kuru kum kalıplara döküm yönteminin başlıca üstünlükleri: 

·          Dayanımı ve metal erezyonuna karşı dayanıklılığı vakumdan daha yüksektir.

·          Taşınırken bozulma tehlikesi daha azdır.

·          Yaş kum kalıplardaki gibi kalıplama sırasında nem miktarının kontrolü kritik değildir.

·          Döküm sırasında buhar oluşmayacağından, bu nedenle ortaya çıkan döküm kusurları söz konusu değildir.

·          Gaz geçirgenliği daha iyidir.

·          Kalıp havalandırması problemi çok azdır.

·          Daha düşük geçirgenlikli kumların kullanılabilmesi sayesinde daha az yüzey pürüzlülüğü sağlanabilir. 

 Yöntemin sakıncası ise kurutma işleminin kalıp hazırlama süresini uzatması ve maliyeti arttırmasıdır.

 

 

 
Anasayfa | Firma Profili | Ürünlerimiz | İnsan Kaynakları | İrtibat

Copyright 2000 ©, Ataçelik Dökümhanesi. Design by A.O.K